KULTAMUSEO

Kultamuseo  

Arkistopalvelut

 

 
Kultamuseolla on arkistossaan noin 12 000 digitoitua valokuvaa, 7000 kirjaa, muutamia satoja filmejä ja haastatteluja sekä muita asiakirja-aineistoja.
 
Kultamuseon kokoelmat keskittyvät kullankaivamisen kulttuuriin, historiaan ja niihin liittyviin ympäristöihin sekä kultaan ilmiönä. Kultamuseo kerää ensisijaisesti Suomen kullankaivuun liittyvää aineistoa. Muiden maiden kokoelmat ovat vertailumateriaalia, jonka tarkoituksena on syventää tietoa ja laajentaa perspektiiviä. Tärkeänä osana kokoelmissa on kullanhuuhdontaan keskittyviin yhdistyksiin ja yhteisöihin liittyvä aineisto.
 

Osa Kultamuseon kokoelmista on jo selattavissa netissä sivulla

www.arjenhistoria.fi

Palveluun lisätään jatkuvasti materiaalia.

 

 
 
 

KULTAMUSEON ARKISTOPALVELUHINNASTO

hinnat voimassa 1.1.2012 alkaen
 
Kuva- ja skannauspalvelu     
sis. skannaus ja toimitus sähköpostilla tai CD:llä   10,00 € / kuva  
   
MV-tuloste A4       0,25 € / kpl  
MV-tuloste A3    0,50 € / kpl  
Värituloste A4        1,50 € / kpl  
Värituloste A3    3,00 € / kpl  
   
MV-valokopio A4    0,25 € / kpl  
MV-valokopio A3    0,50 € / kpl  
Värivalokopio A4   1,50 € / kpl  
Värivalokopio A3   3,00 € / kpl  
   
Postituskulut      2,00 €  
Laskutuslisä    2,00 €  
 
                                                                  

KUVANKÄYTTÖOIKEUDET

Yksityishenkilöt ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot
Ei-kaupallinen käyttö       10,00 €  
Kaupallinen käyttö    30,00 €  
 
Muut toimijat  
Ei- kaupallinen tai kaupallinen käyttö   

60,00 €  

 

KUVANKÄYTTÖEHDOT

Kultamuseo luovuttaa oikeuden käyttää aineistoa tässä mainituin ehdoin. Tilauksesta tehdään aina kirjallinen vahvistus.
 
1)      Kultamuseon kokoelmiin kuuluva aineisto luovutetaan kertakäyttöoikeudella erikseen kirjallisesti sovittavaan tarkoitukseen. Käytön yhteydessä on aina mainittava Kultamuseon nimi. Valokuvan käytön yhteydessä on mainittava myös valokuvaajan nimi, jos tämä on tiedossa.
 
2)      Vastuu tekijänoikeussuojan noudattamisesta aineiston käytössä on tilaajalla.
 
3)      Digitaaliset kuvatiedostot on käytön jälkeen hävitettävä.
 
4)      Tilaaja on korvauksetta velvollinen luovuttamaan Kultamuseon kirjastoon yhden kappaleen julkaisusta, jossa on käytetty Kultamuseon kokoelmia.