Kultamuseossa sinua palvelevat

MUSEON HENKILÖKUNTA

Kaisa Nikkilä

museonjohtaja

kaisa.nikkila[at]kultamuseo.fi

p: 050 - 464 1980


Hanna Mattila

amanuenssi

hanna.mattila[at]kultamuseo.fi

p: 0400 - 688 128

Sari Sieppi

toimistosihteeri

sari.sieppi[at]kultamuseo.fi

p: 040 - 505 6121

Kauko Launonen

Kultamuseosäätiön asiamies

kauko.launonen[at]kultamuseo.fi

p: 0400 - 395 024

.

KULTAMUSEOSÄÄTIÖN HALLITUS

Marjo Harjula

Puheenjohtaja, Sodankylän kunta

Varajäsen: Risto Niemi

Jari Huotari

Varapuheenjohtaja, Inarin kunta

Varajäsen: Anu Avaskari

Kauko Launonen

Kultamuseosäätiön asiamies

Antti Hjalmar Aarnio-Wihuri

Jäsen, Wihuri-yhtiöt 

Varajäsen: Juha Hellgren

Esko Orava

Jäsen, Kultamuseon Tuki ry.

Varajäsen: Anita Kumpulainen

Siiri Tolonen

Jäsen, Metsähallitus

Varajäsen: Pirjo Seurujärvi

Inkeri Syrjänen

Jäsen

Kultamuseosäätiö perustettiin elokuussa 2009 ylläpitämään ja lisäämään tietoisuutta Lapin kullankaivun kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. 

Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja esitellä kullankaivuperinnettä ja kullankaivua yleisestikin sekä koota kullankaivuun liittyvää esineistöä ja aineistoa näytteille asetettavaksi. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Kultamuseota, joka on ammatillisesti hoidettu, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen piiriin kuuluva erikoismuseo.

KULTAMUSEO, Tankavaarantie 11 C, 99695 TANKAVAARA